کتاب پارس نگین پارسایی

گذری بر چارتاقی نیایشگاه های فارس

نویسنده: مهرداد قدردان و آرین قدردان

0
اولین ناشر زرتشتی
0
سال قدمت
0
عنوان کتاب
0
نویسنده و مترجم
انتشارات فروهر

درباره ما

انتشارات فروهر

انتشارات فروهر ( نشر فروهر) نخستین ناشر زرتشتی در ایران است که در طی سالیان گذشته با چاپ و عرضه کتاب‌های دینی، تاریخی، فرهنگی و ادبی و ماهنامه‌ی فروهر در جهت شناساندن میراث علمی و تاریخی ایران باستان و به پاس نگاه‌بانی از آن‌ها کوشیده است.

رویدادها و اخبار نشر فروهر​